20 jún
2019

A karizmák ünnepén jártunk Máriaremetén

Csodálatos ajándékot kapott hazánk, amikor 2016 januárjában a Fülöp-szigeteki Cebuban megrendezett Eucharisztikus világkongresszuson Ferenc pápa bejelentette, hogy a következő  helyszín 2020-ban Budapest lesz! Szeptember 13-20. között a világ minden részéről érkeznek majd hozzánk vendégek. Pünkösd másnapján, Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén Máriaremetén Erdő Péter bíboros úr megnyitotta a harmadik felkészülési évet, melynek középpontjában a misszió áll. A délutáni szentmisét követően került sor a missziós küldöttek találkozójára. Bíboros úr köszöntője után lelkes előadásokat hallhattunk: egy plébániai kis csoport arról tájékoztatott, milyen örömmel és várakozással tekintenek a missziós kereszt érkezésére. Sok-sok ötletet fognak tudni megvalósítani, mert egységben, imádságos lelkülettel dolgoznak. Egy fiatal többgyermekes vállalkozó, aki az Eucharisztikus Élet Mozgalom tagja, arra buzdított tanúságtételében, hogy legyünk bátrak Krisztushoz hívni az embereket! A Lélek segítségével le tudjuk győzni félelmeinket. Fábry Kornél atya pedig nagy hittel és lelkesedéssel győzött meg bennünket arról, hogy a misszió minden hívőnek feladata. Krisztus parancsba adta, hogy „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) Ha nincs, aki hirdesse, akkor honnan fognak tudni Krisztusról az emberek? Ahogy az apostolok a Szentlélektől kapott ellenállhatatlan erővel és hittel teljesítették küldetésüket, nekünk is ez a feladatunk. Persze a magunk erejéből ez nem megy. Ám Krisztus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. És amit Ő mond, azt meg is teszi. Itt van velünk, köztünk az Oltáriszentségben és várja, hogy találkozhassunk! Az én régi  vágyam, hogy plébániánkon legyen rendszeres Szentségimádás. Személyes tapasztalat, hogy a heti „csendes találkozásom” Jézussal sok-sok kegyelem forrása számomra és családom tagjainak is!

Ha lesz egyházközösségünkben egy kis csapat, akik rendszeresen imádkoznak azért, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus minél több embert segítsen a megtérésre, minél több gyümölcsöt hozzon a magunk és sokak számára, akkor plébániai közösségünk megújulását is szolgáljuk, s egyre többen fognak bekapcsolódni az előkészületekbe. Sok-sok önkéntesre lesz szükség elsősorban az ifjúság köréből, rövidesen elindul a regisztráció a szállások ügyében is. Érdemes rendszeresen látogatni a kongresszus honlapját, mert folyamatosan frissül és rengeteg nagyon értékes információt tartalmaz: www.iec2020.hu

Én szívesen vállalom, hogy megszervezem a rendszeres Szentségimádást, amennyiben lesz elég jelentkező (és ebben egészen biztos vagyok!) a következő módon:
Minden első szombaton reggel 8 órától óránként két ember őrizné a Szentséget délután 6 óráig. (összesen 20 fő) Az utolsó órában a rózsafűzér imádságot titokcsere és szentségi áldás követné a 6 órakor kezdődő szentmise előtt. Nagyon fontos, hogy aki vállalja, hogy minden hónapban ugyanabban az időben Jézussal csendben eltölt egy órát, gondoskodik helyettesről, ha nem tud valamiért jelen lenni. (Lehetőség a családban, barátok, ismerősök között a misszió gyakorlására.) Akkor kezdődhet a rendszeres imádás, ha minden óra „megtelt”. Várom a jelentkezéseket, természetesen Zoli atya engedélyével a következő lehetőségek egyikén: hegeduskatica@gmail.com vagy 0630/400-6722
Szeretettel és imával: Hegedűs Katalin