Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

 

A HÉT IDÉZETE

 

Eseménynaptár

Április 17-től újra lesznek szentmisék!

Aktuális

Kitekintő

14ápr
2021

A Krisztus-hívők eszkatologikus küldetése

Pál apostol szavai – „valahányszor eszitek e kenyeret, és isztok e kehelyből, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön” (1Kor 11,26) – mindennap elhangzanak a szentmisében. „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz” – e mondat a keresztény élet összegzése lehet, hisz’ e hitvalló, eucharisztikus lelkiségű nézőpont nélkülözhetetlen a keresztény önazonossághoz.

Ha a hívő ember nem hiszi, hogy Jézus Krisztus érte meghalt és feltámadt, s nem vallja egész életével, annak minden tettével, hogy Megváltójával újra találkozik, akkor egész hite csupán látszat, külsőség, melynek nincs egzisztenciális súlya. „Hiszen ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, s hiábavaló a hitetek is” (1Kor 15,13–14). Tovább…

4ápr
2021

Jézus nem akart test nélküli megváltást

Testünk a feltámadás jele címmel tartott előadást Nyéky Kálmán, az Emmanuel Közösség papja, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tudományos munkatársa a Pálferis közösség nagyböjti lelkinapján március 27-én.

Nyéky Kálmán már a szentmise prédikációjában is több gondolattal megelőlegezte a nap témáját: beszélt arról, hogy Isten azért adott nekünk testet, hogy abban lehetőségünk legyen találkozni vele. Ennek egyik kiemelt módja az Eucharisztia, amikor a testünkbe belépve egyesülésre hív minket. A Magyar Kurír beszámolója itt olvasható.

A

31Már
2021

Nekem nincs időm sietni!

Csendben lenni. Lelassulni. Lépésről lépésre Isten jelenlétét szemlélni mindenben. Rácsodálkozni a teremtett világra és önmagunkra. A dobogókői rendházban élő Szőcs László jezsuita szerzetes szerint mindez művészet.

Az éberség, a jelenlét mindig segít abban, hogy valamennyire törésmentes legyen a napom. A szemlélődő imamódnak is ez a jellegzetessége, az éberség és Isten jelenlétének tudatosítása. S ez a jelenlét átvihető a mindennapi tevékenységbe is. Legyél jelen abban, amit csinálsz!” A Magyar Kurírban megjelent teljes írás itt olvasható.

Hírek

13ápr
2021

Heti hirdetés

1. Örömmel közöljük híveinkkel, hogy Főegyházmegyénkben 2021. április 17-től ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával. A MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés azonban további intézkedésig érvényben marad.

Továbbra is kötelező a maszkiviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás. Aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon otthon, távol a liturgikus közösségtől.  

2. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy ápr. 25-én (vasárnap) a reggel 8 órai szentmisén búzaszentelés lesz.

31Már
2021

nagyheti liturgia otthon

Barsi Balázs atya összeállított egy kis liturgikus kézikönyvet azok számára, aki a pandémia idején is méltó módon szeretnék ünnepelni a Nagyhét és Húsvét eseményeit családi körben. Az ehhez szükséges cselekményeket, imákat és énekeket tartalmazó füzet elérhető itt.

27Már
2021

Heti hirdetés

Vasárnap (március 28-án) ismét lehetőség lesz szentáldozásra önkéntes alapon, kerülve a csoportosulást és betartva a  járványügyi előírásokat. Szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező! 

A templom kapujában 10:30-kor imádság keretében vehető magunkhoz az Oltáriszentség. Az áldozás után mindenki térjen haza, kerülve a csoportos együttlétet.

A szentáldozás keretében a templom kapujában megszentelem az elhozott barkaágakat a virágvasárnapi hagyományhoz kötődően. 

Jövő vasárnap pedig ugyanilyen módon ételszentelésre lesz lehetőség.

 Emlékeztetőül : A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést a Megyés Főpásztor minden hívőnek visszavonásig megadta.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com