Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Oldalainkon a bal felső sarokban látható képre kattintva erre az oldalra juthat vissza!

Januári imaszándék
Plébániánk januári imaszándékára
imádkozzunk a keresztények egységéért!
- o - o -
Lipót Lapok
Megjelent a Lipót Lapok január 14-i száma.
Letölthető innen
- o - o -
Képviselőtestület
A Képviselőtestületi következő ülése
január 15-én, hétfőn 20:00 órakor lesz.
- o - o -
Nyugdíjas klub
Január 18-án, csütörtökön 14:00-kor lesz a Nyugdíjas klub következő alkalma.
- o - o -
Baba-mama klub
A Baba-mama klubmostantól ha vonta tart összejövetelt.
A következő találkozó január 23-án, kedden 10:00-kor lesz
a plébánia hittan termében. Meghívott vendég-előadó egy
gyógytornász édesanya lesz. Előadásának témája: „Anyuka dereka”.
- o - o -
Szentségimádás
Az Eucharisztikus Kondresszusra való készület részeként
négyféle szentség imádásra hívjuk a híveket a templomba.

január 21-én, vasárnap 18:00-kor csendes szentségimádás
január 22-én, hétfőn 18:00-kor gitáros szentségimádás
január 23-án, kedden 18:00-kor taizéi szentségimádás és
január 24-én, szerdán a mise után orgonás szentségimádás

Mivel ezen a héten van az ökumenikus imahét is,
a szentségimádásokon imádkozzunk a keresztények egységéért.
- o - o -
Ökumenikus imahét programja
Január 25. csütörtök, 18:00, Evangélikus templom
igét hirdet: Sárhegyi Zoltán római katolikus plébános

Január 26. péntek, 18:00, Baptista imaház
igét hirdet: Nagy Péter református lelkipásztor

Január 27. szombat 18:00, Református templom
igét hirdet: Lukács János baptista lelkipásztor

Január 28. vasárnap 18:00, Szent Lipót templom
igét hirdet: Hokker Zsolt evangélikus lelkész
- o - o -
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
Ez egyben a szerzetesi hivatás világnapja is.
- o - o -
Elsőpéntek
Február 2-a elsőpéntek. Gyóntatás a reggel 7-kor kezdődő
szentmise előtt lesz. Napközben zoli atya meg látogatja
plébániánk időseit, betegeit.
- o - o -
Templomtakarítás
Karácsonyfabontás és templomtakarítás február 3-án,
szombaton 8:30-tól lesz a templomban.
- o - o -
Szent Balázs ünnepe
Február 3-a Szent Balázs ünnepe.
Balázsáldás az este 6 órakor kezdődő szentmisén lesz.
- o - o -
Gyertyaszentelés
Ünnepélyes gyertyaszentelés február 4-én,
vasárnap a 9:30-as szentmisén lesz.
A keresztelő kútnál elhelyezett gyertyákat Zoli atya megáldja.
- o - o -
Rajzpályázat
Készülve a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra rajzpályázatot
hirdetünk óvodás, alsós, felsős és középiskolás kategóriában.
Téma: Az Oltáriszentsség és én
A pályaművek 2018. március 19-ig adhatók le a sekrestyében, vagy a hitoktatóknál.
Eredményhirdetés virág vasárnap lesz.
- o - o -
Ajánlások
Kérjük, hogy mindazok, akik iskolai vagy óvodai felvételihez ajánlást szeretnének,
töltsék ki a honlapunkon található ajánláskérő űrlapot,
és adják le a sekrestyében vagy az irodában hétfő délután 17:30-ig.
Az ajánlások nagy száma miatt, mindig csak kedd délelőttönként van mód elkészíteni azokat,
utána vehetők át. Kérjük a szíves megértésüket!

Az űrlap INNEN letölthető
- o - o -
Imalánc
2013. decemberében indult útjára a Szűzanya vándorszobra, s azóta
igen sok visszajelzés érkezett azoktól a testvéreinktől, akik már egy-egy
hétre otthonukba fogadták, és családtagjaikkal együtt vagy egyedül
imádkoztak Máriához. Különösen a gyermekek megnyilatkozásai voltak meghatóak.
Bátran állíthatjuk, hogy Jézus anyja örömmel fogadta ezt a kezdeményezést,
hogy az ő segítségével jussunk közelebb Szent Fiához. Sok-sok kegyelmet kaptunk
az imalánc által. Bátorítjuk testvéreinket, hogy a szobor "vendégüllátásával"
kérjék Pátrónánk közbenjárását, s osszák meg örömüket, bántukat az imában Vele.

Továbbra is várjuk plébániánk híveinek jelentkezését.
Nemcsak családok, hanem egyedülállók is bekapcsolódhatnak a közös imába.
A jelentkezéseket a sekrestyében fogadjuk.- o - o -
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Ima a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusért


Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szenlelkedet,
hogy az önnmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk és népünk,
Európa és a világ lelki
megujulására szolgáljon!
Ámen.


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)