Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

 

A HÉT IDÉZETE

Eseménynaptár

A templomban a járványügyi szabályok betartása – a belépés előtti kézfertőtlenítés, a maszkviselés, az előírt távolságtartás továbbra is mindenki számára kötelező!

Aktuális

Kitekintő

2máj
2021

Szabadság és törvény az élet két pólusa

1933. május elsején az Erdélyi Tudósító Mi utunk címmel közölte Márton Áron, a későbbi erdélyi püspök gondolatait. A Katolikus.ma szerkesztősége az idei majálisra lelki elmélyülésként osztja meg. Úgy gondoljuk Erdély nagy püspökének szavai ma is aktuálisak, pedig azóta eltelt már 88 év.

A liberalizmus a szabadságot, a szocializmus az egyenlőséget, a nacionalizmus a nemzetet isteníti. Az egyiknek a szabad, a másiknak a kollektív, a harmadiknak a vér alapján kiválasztott ember a bálványa. Mindhárom relatív jót tesz meg abszolútnak. A világ teljes képét részigazság alapján erőszakolja.Tovább>

18ápr
2021

Az engesztelés koszorúja

Az Országút c. hetilap április 8-i számában a közelgő pápalátogatásról írt Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A képviselő a családi archívumban rátalált református lelkész apjának egy hasonló témájú, 32 éve született cikkére. Az alábbiakban Németh Zsolt kommentárját és az archív írást olvashatjuk.

És én az Ő nevében megölellek titeket" - II. János Pál üzenete a magyar ifjúsághoz – 777

II. János Pál pápát 1988. augusztus 20-án hívta meg Paskai László bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint az akkori magyar állami vezetés. Az egyházfő elfogadta a meghívást, ám a rendszerváltozás egyre ambiciózusabbá váló „menetrendjének” megfelelően csak azt követően tett ennek eleget (de akkor szinte azonnal), amikor Magyarország – az utolsó szovjet katona távoztával – 1991-ben visszanyerte teljes szuverenitását.” A teljes írás ITT olvasható.

14ápr
2021

A Krisztus-hívők eszkatologikus küldetése

Pál apostol szavai – „valahányszor eszitek e kenyeret, és isztok e kehelyből, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön” (1Kor 11,26) – mindennap elhangzanak a szentmisében. „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz” – e mondat a keresztény élet összegzése lehet, hisz’ e hitvalló, eucharisztikus lelkiségű nézőpont nélkülözhetetlen a keresztény önazonossághoz.

Ha a hívő ember nem hiszi, hogy Jézus Krisztus érte meghalt és feltámadt, s nem vallja egész életével, annak minden tettével, hogy Megváltójával újra találkozik, akkor egész hite csupán látszat, külsőség, melynek nincs egzisztenciális súlya. „Hiszen ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló az igehirdetésünk, s hiábavaló a hitetek is” (1Kor 15,13–14). Tovább…

Hírek

25ápr
2021

Heti hirdetés

 1. Szombaton (május 1-én) reggel 8 órától fél 6-ig szentségimádást tartunk a templomban, amelyre szeretettel várjuk a kedves testvéreket.
 2. Május hónapban minden hétköznapi esti szentmise után litániát tartunk a Szűz Mária tiszteletére.
 3. A jövő vasárnap (május 2-án) Gáspár atya minden szentmise után megáldja a jelenlévő édesanyákat.
18ápr
2021

heti templomi hirdetés

– Örömmel hirdetjük, hogy újból kinyithattak templomaink a nyilvános istentisztelet számára. A szentmisékre az eddig megszokott rend szerint jöhetünk tehát ismét. Kérjük a szabályok további betartását: maszk viselése kötelező, ügyeljünk a távolságtartásra és az áldozás kézbe történik.

Jövő vasárnap a 8 órás szentmisében búzát szentelünk.

 – Jegyesoktatás indul azon párok számára, akik az idén szeretnének házasságot kötni templomunkban.  Péntek este 7 órára várjuk az érdeklődőket a templomba. Az oktatás 10 héten át fog tartani, heti egy alkalommal. Katolikus esküvő érvényességéhez kötelező részesülni jegyesoktatásban. Szeretettel várjuk a jegyespárokat!

13ápr
2021

Heti hirdetés

1. Örömmel közöljük híveinkkel, hogy Főegyházmegyénkben 2021. április 17-től ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával. A MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés azonban további intézkedésig érvényben marad.

Továbbra is kötelező a maszkiviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás. Aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon otthon, távol a liturgikus közösségtől.  

2. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy ápr. 25-én (vasárnap) a reggel 8 órai szentmisén búzaszentelés lesz.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com