Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

„Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A hét idézete:

A vágyódás, az akarás és a szeretet közös jellemzője az, hogy valami jóra igent mondanak. A vágyódás a megkívánt jó befogadására irányul, az akarás saját tevékenységünk által történő megvalósítására, amennyiben erre szükség van. A szeretet viszont odaadottság a jónak. Az odaadás legmélyebb valójában csak személynek lehetséges. A szeretet tehát teljes és valóságos értelme szerint személytől személyhez jut el, még ha beszélünk is „a szeretet valamilyen fajtájáról” a személytelen lényekkel kapcsolatban. Az odaadás egyesülésre törekszik, s ez csak akkor teljesülhet be, ha a szeretett személy elfogad. A szeretet beteljesedéséhez tehát a személyek kölcsönös odaadása szükséges.” (Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta, Edith Stein)

Aktuális

Kitekintő

24máj
2023

nepomuki szobrok magyarországon

Számos magyarországi településen találunk Nepomuki Szent János-szobrot, hiszen a gyónási titok vértanújaként tisztelt szent nálunk is igen népszerű volt a 18. századtól kezdve. Hogy akár 1000 is lehet belőlük, azt Terbócs Attila sem gondolta, amikor csaknem három éve elkezdte dokumentálni őket. Nepomuki Szent János emléknapja alkalmából kérdezte őt a kutatása eddigi eredményeiről a Fokolare Mozgalom honlapjának szerzője.

A budafoki szent János tér anno

„Az egyház számára ő Krisztus vértanúja, és a teológia itt meg is áll, de ezen felül van ugye a legendárium. Csak röviden az életéről: Nepomuki János valamikor 1340 és 1350 között született, a csehországi Pomuk (ma Nepomuk) városkában. 1380-ban már a prágai Szent Egyed-templom plébánosa volt. Jogot tanult Prágában, majd talán a Padovai Egyetemen, 1387-ben az egyházjog doktora lett. Az 1380-as évek végétől volt a prágai Szent Vitus-székesegyház kanonokja, és ebben a minőségében lett 1389-ben IV. Vencel király feleségének a gyóntatója. 1393 elején a prágai érsek általános helynökévé tette. Az érsek és a király között akkoriban feszült volt a viszony, ismereteink szerint viszály támadt köztük az új kladraui (ma Kladruby) bencés apát kinevezése körül, és ennek során Nepomuki János az egyházjog doktoraként az érsekség autonómiája mellett érvelt, vitatva az uralkodó főkegyúri jogát. A király 1393 márciusában kegyetlenül megkínoztatta Jánost, és végül a Károly-hídról a Moldva folyóba dobatta. ” Tovább az interjúra

16máj
2023

„Töltsétek meg a szíveteket örömhírrel!”

Május 13-án, a kegyhely engesztelőnapján Varga László kaposvári megyéspüspök a homokkomáromi Kisboldogasszony-templomban mutatott be szentmisét, melyet hálából ajánlott fel az elmúlt hat év püspöki szolgálatáért, illetve a Jó Pásztor Imaközösség tagjaiért. Az ott elmondott szentbeszédét a Magyar Kurír foglalta össze.

„Minek örül a kaposvári püspök? Miből forrásozik az öröme? A kapcsolatból. Abból a személyes szeretetkapcsolatból, amelyet a mennyei Atya kínált fel nekem, amelyet elfogadtam, s amelyre szeretnék válaszolni. Az egyik szeretetválaszom az, hogy időt adok annak, akit szeretek. Az idő és a szeretet összetartozik. Mindennap »semmit teszek«. Ez a csendes szentségimádás »szakkifejezése«, a semmittevés. Ekkor nem én irányítok, hanem rácsodálkozom arra, hogy a mennyei Atya milyen gyönyörű munkát végez a világban, az Egyházban és az én életemben is.” A teljes beszámoló ITT olvasható.

8máj
2023

Ferenc pápa nem azért volt mosolygós, mert bevett egy varázspirulát

Török Csabát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tévéreferensét Ferenc pápa látogatásának mindhárom napján végig a Duna Televízió képernyőjén láthattuk. Lenyűgözően érdekes magyarázataival segítette a kiemelt egyházi esemény megértését a hívő és nem hívő nézőknek egyaránt. Őt Kérdezte a Magyar Kurír a pápalátogatással kapcsolatos élményeiről.

„Ami nekem most erős élmény volt és a személyes megtérésszerű üzeneteim egyike, az Ferenc pápa hatalmas ereje. Kalkuttai Teréz anya a Jöjj, légy a világosságom! című összegyűjtött írásaiban többször hivatkozott arra, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor nem az érzelmei, nem valamiféle pozitív hitélménye, hanem az akarata tartotta meg őt. Amikor Ferenc pápa apró gesztusait észreveszem, mint például amikor a Szent István-bazilikából kijőve lesegítteti magát az emberek közé; vagy amikor az Arénába érkezve megváltoztatja az útvonalat, hogy kimenjen az első sorban várakozó fiatalokhoz, akik között voltak fogyatékossággal élők” Tovább az interjúra

Hírek

28máj
2023

heti hirdetés

1. Pünkösd hétfőn csak reggel 8-kor lesz szentmise.

2. Az úrnapi körmenetre, amely két hét múlva lesz, június 11-én, kérjük a kedves híveket, hogy ne felejtsenek el hozni virágszirmokat! Köszönjük!

3. Szombaton, június 3-án egésznapos szentimádás lesz reggel nyolctól délután fél hatig!

21máj
2023

Heti hirdetés

Szombaton, május 27-én, 19:15-től kerül megrendezésre Hunyadi Donatella diploma koncertjének a premierje, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekművész-hallgatója. A tavalyi Péter-Pál Zenei Napokon túl több alkalommal énekelt már itt a Szent Lipót templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit szombaton a Péter-Pál kápolnába!

14máj
2023

heti hirdetés

1, Jövő vasárnap bérmálás lesz templomunkban a fél 10-es szentmisén.

14 fő  járul majd a bérmálás szentségéhez, amelyet a Bíboros úr megbízásából Horváth Zoltán István atya, az  Avilai Szent Teréz templom plébánosa, protonotárius kanonok, esperes úr szolgáltat majd ki. A szentmise után fogadásra várjuk őket és bérmaszüleiket a plébániára.

A bérmálkozókat szeretettel várjuk bérmálási próbára és szentgyónásuk elvégzésére jövő szombaton (20.-án) délelőtt 10 órára.

Imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy legyenek felnőtt tanúságtevői a feltámadt Krisztusnak a mai világban!

2. Templomunk scholájának karmestere, Winnington-Ingram Johanna vezényli Bach h-moll miséjét a Momkult házban május 26.-án 19.30-kor. A koncert jegyvásárláshoz kötött. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

3. Liturgikus változások az új Misekönyvhöz kapcsolódóan

A jövő vasárnaptól templomunkban is bevezetésre kerül a Római Misekönyv új kiadása. Az idei évben megjelent magyar nyelvű fordítás segíthet bennünket, hogy a Katolikus Egyház egészéhez kapcsolódva, még gazdagabb legyen a liturgikus imádságunk, és gyümölcsözően kapcsolódhassunk be a Szentmise ünneplésébe, mely az Egyház, és így plébániai közösségünk életének is valódi csúcsa és forrása. A változásokról szóló fontos tájékoztató ITT olvasható el

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély „Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a „kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com