Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

.

A hét idézete:

“Az üldöztetés valamiképpen szükséges, mert annak az új mentalitásnak a jele, amit a világ nem ismer el sajátjának, ezért elutasít. Szükséges, de nem az az utolsó szó, nem minden, éppen azért, mert az üldözés közepette a keresztények tanúságot tehetnek arról, hogy az Úrhoz tartoznak: nem másból ismerni fel őket, mint abból, hogy képesek halálfélelem nélkül keresztülmenni a próbatételen.

Mindez azonban nem belőlük, az ő erejükből vagy képességükből fakad: „én adok majd nektek szót és bölcsességet” (Lk 21,15).

Ajándék, amit egyszerűen el kell fogadni, de épp ezért, mert ajándék, ez a képesség biztos, szilárd, végérvényes, eltérően a Templom köveitől, amelyek nem képesek ellenállni az időnek és az emberi erőszaknak.

Tehát ébernek kell lenni, ami nem azt jelenti, hogy mindenáron törekedni kell arra, hogy elkerüljük a fájdalmat, a visszautasítást, a halált.

Ellenkezőleg, törékenyek emberek maradunk, de mentesek attól a rögeszmétől, hogy mindig meg kell szabadulnunk, meg kell mentenünk magunkat, soha nem hibázhatunk; szabadok vagyunk a magunk istenítésétől, attól, hogy olyan külsőséggel törődjünk, mint a Templom szép kövei. 

Szabadok vagyunk attól a gondolattól, hogy a szenvedés rossz, hogy a gyöngeség frusztráló, és képesek vagyunk felismerni, hogy gyönge emberségünkben az Úr önmagával egyesít minket.” (Pierbttista Pizzaballa)

Aktuális

Kitekintő

19nov
2022

Hogyan állhatunk helyt a nehézségek idején?

Növekedés nehézségek idején címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést november 17-én, csütörtökön este a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán Papp Miklós görögkatolikus pap, az intézmény Erkölcsteológia Tanszékének vezetője, Somogyiné Petik Krisztina tanszékvezető pszichológus, valamint Kézdy Anikó, az intézmény docense, ugyancsak pszichológus részvételével.

“Nem csak mi vagyunk felruházva pszichológiai adományokkal, hogy meg tudjunk küzdeni a nehézségekkel, hanem maga a léthelyzet, az élet van megváltva, azaz: nincs kegyelem nélküli élethelyzet. Nincs ilyen sötétség, elhagyatottság, gyász, megalázottság. Nem szabad tehát félnünk ezektől az élethelyzetektől, merjünk belemenni, mert ezek is meg vannak váltva, ezekben is ott van a Jóisten, működik a kegyelme. Az a sötétség, amit Krisztus átélt a kereszten – „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” –, olyan sötétség, amit soha, egyikünk sem fog átélni, „mert legalább már ez a Krisztus ott van velünk”. Nagyon lényeges az is, hogy ha meg vagyunk váltva, ez azt jelenti, ezekben a megfeszített élethelyzetekben is tudunk szeretettel viselkedni.” Tovább a tudósításra. 

3nov
2022

Bemutatták a Vatikánban a szinodális folyamat kontinentális szakaszának munkadokumentumát

Október 27-én mutatták be a Vatikánban a püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűlése kontinentális szakaszának munkadokumentumát (Documento di lavoro per la Tappa Continentale, DTC), amelynek mottójául Izajás próféta felszólítását választották: „Tedd tágassá sátradban a helyet…” (Iz 54,2)

Diocesan Questionnaire in preparation for the 2023 Synod - DIOCESE of DUNKELD

A dokumentum hangsúlyozza, hogy „az Egyház minden intézménye arra hivatott, hogy feltegye saját maga számára azt a kérdést, hogyan integrálhatja a szinodalitás iránti törekvést funkcióinak és küldetésének gyakorlásába” (DTC 80). A dokumentum rámutat arra is, hogy a szinódus ugyan esemény, a szinodalitás viszont lét- és gondolkodásmód, vagyis egy folyamat, ami nem ér véget 2024-ben: „megtanulunk együtt járni és együtt helyet foglalni, hogy megtörjük az egy kenyeret, hogy mindenki megtalálja a helyét. Mindenki meghívást kap arra, hogy részt vegyen ezen az úton, senki sincs kizárva. Tovább>>>

26okt
2022

SÚLYOS BETEGSÉG A VALLÁSI NAGYKÉPŰSÉG, A SZINODÁLIS EGYHÁZ RÁ AZ ORVOSSÁG

Mario Grech máltai származású katolikus bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára, egyben a következő, 2023 októberére tervezett szinódust megelőző világméretű szinodális előkészítő folyamat összefogója. A püspöki szinódusok a katolikus egyház életében kimagasló jelentőséggel bíró tanácskozások, amelyek a pápát segítik bizonyos kérdésekben. A jövő évben sorra kerülő szinódus témája a katolikus egyház “szinodális” megújítása. Grech bíboros a 2022. október 21-én tartott II. Pannonhalmi Ökumenikus Konferenciára érkezett hazánkba, a rendezvény megnyitója előtt készült vele az alábbi interjú.

Mario Grech

 “A klerikalizmus az egyház rossz értelmezése, félreértése, különösen a II. Vatikáni Zsinat óta. A zsinat ekkléziológiája – egyháztana – szerint mi ketten ugyanazt az istengyermeki méltóságot hordozzuk, amelyben a keresztség szentsége részesített bennünket. A keresztség a keresztény élet és a missziós küldetés alapja. Ha valamit igazán el szeretne érni a mostani szinodális folyamat, az az, hogy felfedezzük Isten népe tagjainak szépségét. Minden megkeresztelt embernek van valami feladata az egyházban, amiben az illető közreműködhet.” A teljes cikk ITT olvasható

Hírek

19nov
2022

Heti hirdetés

1. Vasárnap a szentmisék után, a templom kapuban Szent Erzsébet kenyeret osztunk. Ha valaki viszonzásként csekély adományt ad, azzal a plébániai karitász csoportot támogatja a szegények szolgálatában. 

2. A jövő szombaton, november 26-án, a szentmisét követően 19 órai kezdettel egy egyórás vezetett, zenés adventi szentségimádás lesz itt a templomunkban, amelyet Dr. Hesz Árpád Attila pálos szerzetes vezet, aki a Sziklatemplomból érkezik hozzánk. A további hónapokban is több vendég pap fogja tartani ezeket a szentségimádásokat, mint például Mohos Gábor püspök atya, Fábry Kornél atya, Böjte Csaba atya ferences szerzetes, illetve premontrei, ciszterci, jezsuita, piarista, szervita és  szalézi rendi atyák. Szeretettel várunk mindenkit.

3. Aki az ez évi  egyházi hozzájárulását még nem fizette be, az megteheti az irodánkban illetve a  sekrestyében.

4. A felnőtt katekézis tovább folytatódik a plébánián (nem a templomban)  hétfőn és csütörtökön este 7-től 8-ig. Erre 14 éves kortól bárki jöhet, szeretettel várunk mindenkit!

5. Jövő vasárnap Advent első vasárnapja. A Rorate szentmisék hétköznap reggel fél 7-kor lesznek.

12nov
2022

1. Ma este, a szentmise után, 19.00 órakor  lesz a  budafoki ökumenikus fesztivál második alkalma.  A budafoki ökumenikus kántorok koncertjét hallgathatják meg  itt a templomban.  Fellép Lénárt Linda református kántor, Homoki Olga evangélikus kántor, Szilágyiné Mátyus Elvira baptista kántor és Filep Xavér római katolikus kántor. Közreműködik a Budafoki Baptista Gyülekezet Kórusa. Hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

2. Csütörtökön (17-én)  15 órakor Egyháztörténeti Nyugdíjas Klub lesz a hittanteremben.

3. Aki még az ez évi  egyházi hozzájárulását nem fizette be, az megteheti ezt az irodánkban illetve a  sekrestyében.

4. Jövő vasárnap lesz templomunk búcsú napja, Szent Lipót ünnepe. A fél 12 órai ünnepi szentmise vendég szónoka Ailer Gellért plébániai kormányzó atya lesz, aki  az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium vice rektora, és egyben az én édestestvérem is. Szeretettel várunk mindenkit az ünnepélyes szentmisére 11:30-ra, és az azt követő szerény fogadásra 12:30- kor  a Plébánia épület cserkész otthonában. Aki tud és van hozzá kedve,kérjük hozzon egy kis édes vagy sós aprósüteményt!

5. A felnőtt katekézis tovább folytatódik itt a templomban hétfőn és csütörtökön este 7-től 8-ig.14 éves kortól bárki jöhet, szeretettel várunk mindenkit!

6nov
2022

heti hirdetés

1. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a budafoki ökumenikus zenei fesztivál második alkalmára, amely  november 12-én, szombaton 19 órakor kezdődik a Szent Lipót templomban.  Ezen az estén a budafoki kántorok ökumenikus koncertjét hallgathatják meg . Fellép Lénárt Linda református kántor, Homoki Olga evangélikus kántor, Szilágyiné Mátyus Elvira baptista kántor és Filep Xavér római katolikus kántor. A baptista testvérektől közreműködik a Budafoki Baptista Gyülekezet Kórusa. Hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!    

2. Felnőtt katekézis indult a templomban mindenki számára. 14 éves kortól bárki jöhet, és bármikor csatlakozhat.  A feltámadt Krisztus jó hírét hirdetjük az életünkre vonatkozóan. Krisztus evangéliumát befogadva, lassan elkezdjük majd látni Isten jelenlétét az életünkben, keresztségünk ajándékai kezdenek gyógyítani bennünket, közösen hallgatjuk és ünnepeljük majd Isten életadó Igéjét, és az eucharisztia ünneplése által Isten életét fogadhatjuk majd be magunkba, egyre gyümölcsözőbben.

Hívjuk a templomba járókat, a házaspárokat, a fiatalokat, a tinédzsereket, az egyedülállókat, az időseket. Jöjjön, akinek nehéz az élete, aki keresi élete értelmét, aki szenved az ürességétől, vagy fél a haláltól. A katekumenátus fogja adni a hitet, akinek pedig van hite, lesz örök élete! A  találkozási alkalmak  hétfőn és csütörtökön este 7-től 8-ig lesznek itt a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com