Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

.

A hét idézete:

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid van!

Szent Kalkuttai Teréz anya

Aktuális

Kitekintő

24szept
2022

A Kerkai világszám!

A két világháború között a semmiből nőtt ki az a mozgalom, amely egy évtized alatt félmilliós tagságot mondhatott magáénak, parasztfiatalok százezreinek adva tartást, hitet és a jövő reményét. Erről beszélgetett az Országút c. folyóirat szerzője Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel a KALOT-ról és szervezőiről.

“Keresztény hitünk mélységes összefüggésben áll azzal, hogyan törekszünk a társadalmi szintű igazságosság megvalósítására. Az egyháznak komoly társadalmi tanítása van, amit sokkal határozottabban képviselhetnénk, akár autonóm hangot is megüthetnénk a politikával kapcsolatban. Jobban szóvá tehetnénk problémákat, igazságtalanságokat, és előremutató, konstruktív gondolatokat fogalmazhatnánk meg.” A teljes interjú ITT olvasható el.

11szept
2022

apáca showw

Hippi lányokból mosolygós apácák! Ilyen is van,mert Isten van ! És Ő vonzóan szép!
“Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse !”  (1 Tim 1,15)- mai vasárnap szentleckéje. Partizós, iszogatós, rendezetlen párkapcsolatokban élő lányokból karmelita apácák lesznek, akik tisztaságban, szegénységben és engedelmességben élnek bezárt falak mögött, egész életüket az imádságnak szentelve. És boldogok ! És mosolyognak ! Ez Isten műve! Az Ő szépségének ereje! Mert amikor láthatja őt valaki, semmi mást nem fog kívánni!

Íme egy videó Új-Zéland-i kármelita apácákról, életükről és tapasztalataikról angolul.

28aug
2022

Egy szinodális beszámoló

A Ferenc pápa által meghirdetett szinódus folyamata augusztus 15-én az egyházmegyei és országos szintről átlépett a kontinentális dimenzióba. Augusztusra minden ország püspöki konferenciája egybegyűjtötte az egyes egyházmegyékből az Egyházzal és annak jövőjével kapcsolatban beérkező kérdéseket, javaslatokat, gondolatokat, véleményeket, és ezeket „országjelentésbe” foglalva augusztus 15-i határidővel kellett megküldeniük Rómába.

A magyar egyházmegyék még nem tették közzé saját összefoglalóikat, a Katolikus Ma c. portál azonban megkapta és megjelentette a Gyulafehérvári Egyházmegye – számunkra is tanulságos beszámolóját, ami ITT olvasható.

Hírek

24szept
2022

Heti hirdetés

1. A jövő héten kedden és pénteken reggel 8-kor lesznek a szentmisék. A szerdai napon a szentmise szokott időpontjában igeliturgia lesz, szentáldozás lehetőségével.

2. Október 1-jén egésznapos elsőszombati szentségimádás lesz templomunkban.

3. Október 2-án vasárnap a cserkészek “Stációfutást” szerveznek. A program a fél 10-es szentmisével kezdődik, azután a futóverseny a stációkertben , majd kézműves program, kávéház és közös ebéd. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

3. Plébániai zarándoklatot szervezünk Gyöngygyöspatára és környékére október 5-én, szerdára. Jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy a plébánián. A részvételi díj 13.000.- forint, amit a jelentkezéskor kell befizetni.

4, Az elmúlt hetekben új misei liturgikus énekek tanulásba kezdtünk, szíveskedjenek a testvérek ehhez csatlakozni! Ezek a honlapon és a facebook oldalunkon megtalálhatók Kodály mise címen.

5. A Magyar Püspöki Kar az alábbi kérést tettek közzé:

2022.október 1. és november 28. között lesz Magyarországon. Ez az összeírás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarországon, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg hitét, a római katolikus valláshoz – ezzel Krisztushoz és az ő Egyházához – való tartozását.

18szept
2022

Keresztút a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

Ezen a héten szerdán a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Budai Déli Espereskerület (amelynek védőszentje a Szent Kereszt) plébániájának papjai és hívei ismét megtartották hagyományos keresztútjukat a budafoki kálvárián. A Péter Pál kápolnától induló körmeneten a plébánosok mellett mintegy hatvan hívő vett részt. A szokásos könyörgések mellett az – tekintettel a tragikus háborús eseményekre – az idén a békéért is imádkoztunk a budatétényi egyházközség által vezetett liturgiában.

Az eseményről (Farkas Balázs és Keresztes Sándor által) készített fotókból álló válogatás ITT tekinthető meg.

18szept
2022

heti hirdetés

1. Girizd Lóránd hitoktató vezetésével induló elsőáldozási és bérmálkozási csoportba lehet jelentkezni a jelentkezési ív kitöltésével. Ezek a papírok a sekrestyében és az irodán beszerezhetők, illetve a templomi újságárus asztalunkra is tettünk belőlük.

2. Újra indul a filmklub, ami kéthetente csütörtökönként  lesz. Első alkalom szeptember 22., csütörtök 18:30.

3. Plébániai zarándoklatot szervezünk Gyöngygyöspatára és környékére október 5-én szerdán. Jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy a plébánián. A részvételi díj 13.000.- forint, amit a jelentkezéskor kell befizetni.

4. Október 2-án vasárnap a cserkészek “Stációfutást” szerveznek.A program a fél 10-es szentmisével kezdődik, azután a stációkertben futóverseny, kézműves program, kávéház és közös ebéd. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

5. Jövő péntektől Gáspár atya 8 napos szabadságra megy, ezalatt (már a jövő hétvégén is és az azt követő hétköznapokon) vendég atyák fognak helyettesíteni. Fogadják őket szeretettel!

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com