Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

„Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A hét idézete:

„Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”

Vajon mi jellemző a nappal fiaira? Elsősorban az, hogy „nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé”. Az alvásról, az apátiáról való lemondás elhatározás kérdése, ez abban áll, hogy éberek maradunk. A szeretet döntése, hogy teljes egészében kihasználjuk és megéljük az időt.Az apostol sürgető felhívása a tesszalonikai közösség felé tehát az, hogy együtt virrasszanak, lemondva minden lomhaságról és közönyről. Olyan időszakban élünk, amikor az emberiségnek különösen nagy szüksége van a fényre. Most azoknak, akik nem az éjszakáé vagyunk, az a feladatunk, hogy folyamatosan odaadva önmagunkat fényt vigyünk az emberek közötti kapcsolatokba, hogy hittel, szeretettel és reménnyel tegyük láthatóvá a feltámadott jelenlétét, ahogy Pál írja. Ezen felül pedig szorosabb és igazabb kapcsolatot kell ápolnunk Istennel, a szívünk mélyére ásva az imádságon keresztül megtalálni a vele való beszélgetés pillanatait, és gyakorlatra váltani az Ő igéjét, amely épp ezt a fényt ragyogtatja fel. (Chira Lubich)

Aktuális

Kitekintő

26nov
2023

Közeledés Jézus módjára

Az amerikai Robert Aaron Wessman római katolikus pap, 2019-ben szerzett PhD fokozatot a Leuveni Katolikus Egyetem szisztematikus teológiából. Egyetemi előadói munkája mellett a Glenmary Misszionáriusok Háza (amerikai alapítású) egyházi rend tagja, egyben első alelnöke. Az Új Város amerikai testvérlapja, a Living City újságírója, Susanne Janssen készített vele interjút az idén megjelent The Church’s Mission in a Polarized World („Az egyház küldetése egy polarizált világban”) című könyve kapcsán. Javaslatai számunkra is megfontolandók!

„Ha jobban szeretek jobbközép keresztény véleményeket vagy híreket olvasni, a balközép nézőpontját tükröző írásokat is kellene olvasnom. Sőt, még jobb lenne, ha olyan podcastokat és cikkeket találnék, amelyek a különböző véleményeket gyűjtik egy helyre jóindulatú hozzáállással, az igazságot keresve minden egyes megnyilvánulásban. Végtére is úgy gondolom, hogy a keresztényeknek vissza kellene térniük a hagyományunk szent alakjaihoz. Könyvemben többek között Aquinói Tamásra, Dorothy Dayre és Molokai Damjánra hivatkozom, akik életükkel a mai napig irányt mutathatnak nekünk.’ Tovább a teljes interjúhoz

21nov
2023

SZELÍD REFORMÁCIÓ ZAJLIK A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

Nem válságban van a kereszténység, hanem fejlődésben – írja a SzemLélek szerzője

„Reformációra van szükség, de nem harcosra, nem feltétlenül látványosra, nem konfrontatívra. Meg kell reformálni a szívünket, a közösségeinket, ehhez pedig hasznos lenne megismerni egymást, magunkat, a katolikus egyházat. Miközben rengeteg kincs van a kezünkben, gyakran a hiányainkra összpontosítunk. Ideje lenne aggódás, keresztényvédés, önsajnálat helyett Jézusra figyelni, és főként igazán, hitelesen szeretni másokat.” Tovább>>>

11nov
2023

Az Egyház lényegi megújulását csak együtt tudjuk elérni

Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés címmel hirdette meg Ferenc pápa 2021-ben a szinodális folyamatot. Az egyházmegyei szakaszokat követően 2023 októberében Rómában gyűltek össze püspökök, papok, szerzetesek és világiak a szinódus rendes közgyűlésének első ülésszakára. A XVI., október 29-én zárult püspöki szinódusról hazatérő, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát képviselő Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt kérdezte a Magyar Kurír a tanácskozásról.

A szinóduson résztvevő magyarok Ferenc pápával (balról jobbra): Németh László belgrádi érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Csiszár Klára teológus, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek,  Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, Pál József Csaba temesvéri megyéspüspök

„Közös bennünk, hogy mindannyian Jézus követésére tettük fel az életünket. A kulturális különbségek inkább gazdagítanak, nem pedig eltávolítanak egymástól. A hölgyek hangsúlyos jelenléte pedig lehetővé tette a női szemléletmód előtérbe kerülését, a női géniuszét, ahogy Szent II. János Pál nevezte annak idején. Felismertük, hogy egy-egy témához a nők szemszögéből közelítve olyan impulzusokat kaphatunk, melyekre korábban nem is gondoltunk volna. Jó volt megtapasztalni mindezt.” A teljes interjú

Hírek

26nov
2023

heti templomi hirdetés

1. Hétfőn az esti szentmise helyett igeliturgia lesz, szentáldozás lehetőségével.

2. Szombaton egész napos szentségimádást tartunk,  reggel 8-tól este fél 6-ig. Szeretettel várunk mindenkit!

3. A jövő hétvégén Advent 1. vasárnapja lesz. A fél 12-es szentmisén áldjuk meg ünnepélyesen a „Szállást keres a szent család” imakör karácsonyi Szent Család képét.

4. Előre jelzem, hogy az adventi időszak hétköznapjain reggel fél 7 órakor lesznek a rorate szentmisék, kivéve csütörtököt, amikor nincs szentmise. Esti szentmisék ez idő alatt nem lesznek.

5. Tartós élelmiszer gyűjtést hirdetünk rászorulók javára december 4-től december 17-ig. Aki ilyen adományt kíván hozni, azt kérjük, hogy majd a Mária oltárhoz szíveskedjen azt elhelyezni. Köszönjük mindenkinek a nagylelkű támogatását!

25nov
2023

Képes beszámoló a templombúcsúról

November 12-én tartotta ünnepelte búcsúját a budafoki Szent Lipót plébánia közössége. A fél 12-es ünnepi szentmisét dr. Gájer László atya, a PPKE egyetemi tanára tartotta. Szentmise után agapéra gyűltünk össze a plébánia cserkészotthonában, ahol számos testvérünk mellett a esperesi kerületünk több papja is megjelent. Az eseményen készült fényképek ITT láthatók

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély „Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a „kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com