Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Aktuális miserend

🛈 További információt vigye az egérmutatót az időpontok fölé!

Általános miserend A nagyhéten (április 15-21)
Hétfő 7:00 7:00
Kedd 7:00 7:00
Szerda 18:00 18.00
Csütörtök 7:00 18:00 - Az utolsó vacsora emlékére (lábmosásással, oltárfosztással), utána virrasztás 21:00-ig
Péntek 7:00 8:00 gyóntatás, 15.00 keresztút a Kálvárián, 18.00 Nagypénteki szertartások (passió, kereszthódolat, áldozás)
Szombat 18:00 8:00 - templomnyitás, 20:00 - Feltámadási szertartás
Vasárnap 8:00 9:30 17:00 18:00 (Szentségimádás) 19:00 8:00 9:30 17:00 18:00 (Szentségimádás) 19:00

Aktuális

Beszámolók

19ápr
2019

Szent Dizmász, a jobb lator

Az első szent, és akit maga Jézus avatott szentté, a megtérő bűnösök  és haldoklók védőszentje.
Szent Lukács evangéliumában olvashatunk a jobb latorról, aki halála előtt pár perccel így szólt
Jézushoz: „Emlékezzél meg rólam mikor eljössz országodba.” Ő azt felelte: „Bizony mondom
néked, még ma velem leszel a paradicsomban.” Többet nem írnak az evangéliumok, de az
egyházatyák, és az úgynevezett apokrif iratok is megemlékeznek róla. Ez utóbbiak megemlítik,
hogy Dizmásznak hívták, és egy rablóvezér volt, gyilkosságokat is elkövetet. Van egy legenda,
ami szerint a menekülő Szent Család találkozott az akkor még fiatal Dizmásszal, aki megvédte
őket társaitól a sivatagban. (tovább…)

10ápr
2019

A Nagyböjt feladata és lehetősége

Bizonyos napokon nem eszünk húst, egyszer lakunk jól, alamizsnát adunk, gyónunk, valamint
igyekszünk úrihölgyek és úriemberek módjára viselkedni. Ez lenne tehát a nagyböjti készület? Ha
igazán foglalkozunk a kérdéssel és valós választ keresünk, azt kell mondanunk, hogy nem csupán ez.
Fontos kiindulópont, hogy a böjti időszak Jézus Urunk böjtjén és megkísértésén alapszik. Jézus elénk
élte, hogy mit és hogyan érdemes gondolni, szólni és cselekedni. Nézzük meg, hogy mit ír a Szentírás
Jézus böjtjéről és megkísértéséről: (tovább…)

10ápr
2019

Hittantábor 2019

Hírek

20ápr
2019

Hirdetések 2019. április 21.

Húsvéthétfőn: csak reggel 8 órakor lesz szentmise.

Társasjátékdélután-sorozatunk második alkalma április 27-én, szombaton délután 3 órától lesz a cserkészotthonban, amelyre szeretettel várjuk közösségünk minden játszani szerető tagját. A korhatár 9-től 99 éves korig.

Búzaszentelés lesz templomunkban jövő vasárnap, április 28-án a 8 órai szentmise keretében.

Szent György napi szőlőáldás lesz jövő vasárnap, április 28-án a fél 10-es szentmise után a tangazdaságban, ahová körmenetben vonulunk fel. (tovább…)

14ápr
2019

Hirdetések 2019. április 14. Virágvasárnap

A Képviselőtestület legközelebb hétfőn este 8-kor találkozik. Várjuk a tagokat!

A nagyhét rendje:

Gyóntatás: hétfőn és kedden a reggeli szentmisék után, valamint nagypénteken 8 és 10 óra között lesz.

Nagycsütörtök: este a szentmise az utolsó vacsora emlékezetére lábmosással és oltárfosztással este 6 órakor kezdődik. Utána virrasztás lesz a templomban este 9 óráig. (tovább…)

10ápr
2019

Nagyhét 2019

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

A gyóntatás rendje

 • Kedden a reggeli szentmise után
 • A hó első péntekén a reggeli szentmise előtt
 • Vasárnap a 17 órai szentmise alatt
 • Vasárnap a 18 órakor kezdődő szentségimádás alatt
 • Előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban és helyen is van lehetőség

 

Hittanok

A plébániai katekézis rendje 2018/2019

A csoportok helyszíne a plébánia hittanterme. (Plébánia. u. 2., barna kapu, az udvarban az iroda mellett.)

Mindenkit szeretettel várunk! Azokat is, akik iskolában tanulnak hittant, hiszen ezekben a csoportokban olyan dolgokról is szó esik, amelyek iskolai keretekbe nem férnek bele.

Csoport Időpont Első alkalom Vezeti
Óvodás hittan Szerda 16:30 Szeptember 19. Ágota
Alsósok csoportja Hétfő 16:30 Szeptember 10. Johanna
Felsősök csoportja Kedd 16:00 Szeptember 12. Ágota
Középiskolások Hétfő 18:00 Szeptember 10. István
Egyetemista csoport Vasárnap 20:00 Szeptember 30. Zoli atya
Katekumen csoport
(Felnőtt keresztelési és
elsőáldozási felkészítő)
Szerda 19:30 Szeptember 26. 19:30 Anna és
Zoli atya
Férficsoport hónap utolsó
hétfője 20:00
Október 8. Zoli atya
Baba mama klub kedd 10:00 Szeptember 18. Zichler Szilvi
Bérmálási felkészítő középiskolásoknak Kedd 18:00 Szeptember 25. Zoli atya
Bérmálási felkészítő felnőtteknek Kedd 19:30 Szeptember 25. Anna
Férficsoport Hónap utolsó hétfője 20:00 Szeptember 24. Zoli atya
Ex-katekumenek Szerda 19:30 Október 3. Anna és Zoli atya
Házascsoport Később kerül meghatározásra Október 1. 20:00 Zoli atya

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984
Email:  szentlipotplebania@gmail.com

Hivatalos órák:
Hétfő, Szerda: 15:30-17:30
Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00

Anyagi támogatás
Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás
Egyházi ajánlás