Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

.

.

A hét idézete:.

DÉLBEN A SZŰZANYÁNÁL

Dél van. A templom nyitva áll. Belépek.
Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek.

Nincs amért könyörögjek vagy amit felajánljak neked.
Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek.

Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól,
tudjam, hogy a fiad vagyok és itt vigyázol.

Csak egy pillanatra, amikor minden elakad, délben!
Veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy.

Semmit ne szóljak, arcodon merengvén
hagyjam, hadd énekeljen szivem a maga nyelvén.

Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a szív túlságosan tele már,
ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti énekét a rigómadár.

Mert szép vagy és szeplőtelen,
az asszony, akit fölemelt végre a kegyelem,

a teremtmény kezdeti tisztaságában és kivirágzásának tetején,
ahogy Isten kezéből kikerült eredeti ragyogása reggelén.

Elmondhatatlanul sértetlen vagy, mert te vagy Krisztusnak szülője
s ő karjaidban az Igazság, az egyetlen remény s a világ egyetlen gyümölcse.

Mert te vagy az asszony, az elveszített régi gyöngédség Édene,
tekintetedre ellágyul a szív és a szem könnyel lesz sűrűn tele.

Mert megmentettél engemet, mert megmentetted Franciaországot,
mert rá is és rám is a gondod különösképpen vigyázott,

mert akkor léptél közbe, amikor már mindenek recsegtek,
mert Franciaországot megintcsak megmentetted,

mert dél van s mert híveid e napon ma itt lehetnek,
és mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen mert te vagy
Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet,
Jézus Krisztus anyja, legyen hála neked!

(Rónay György fordítása)

Aktuális

Kitekintő

10máj
2022

Az eucharisztikus élet hálás élet

Az esztergomi Szent Adalbert Központ ad helyet a XX. Országos Katekumenátus Konferenciának, melyet május 9. és 11. között tartanak. Az eseményen – melyre érkeztek papok, hitoktatók, befogadócsoportok tagjai, mindazok, akik felelősséget éreznek az eucharisztikus életbe való beavatásért – részt vesz Udvardy György érsek is. Az idei konferencia mottója: „Őáltala, ővele és őbenne”.

Az eucharisztiában nem megsokszorozzuk Krisztus áldozatát, hanem újra jelenvalóvá tesszük, mégpedig olyan módon, hogy abban részt kapjon a mi személyes létezésünk. A felajánlási körmenet aktusa ezért fontos.” Az eucharisztiában nemcsak a kereszt, hanem a feltámadás is jelen van. A szentség ereje az áldozás által válik teljessé a hívőben: részesei leszünk a Szentháromság egységének, birtokoljuk az örök életet. A katekumen az áldozással eleven tagja lesz az Egyháznak. A Magyar Kurír teljes tudósítása ITT olvasható

1máj
2022

MEG KELL LÁTNUNK A SZERETETET

Fekete Szabolcs Benedek, a a nemrég felszentelt szombathelyi segédpüspök saját bárányszagúságáról, baráti hangvételről, a világiaktól érkező észrevételek komolyan vételéről, a nem hívők iránti nyitottságról fogalmazta meg gondolatait egy interjúban.

Fekete Szabolcs Benedek: Meg kell látnunk a szeretetet az Egyházat érő építő kritikákban - Szemlélek

“Az aggódás is egyik fajtája a szeretetnek. És miközben szeretünk, hogy is úsznánk meg sérülés nélkül? Lehetetlen, hogy ne karcolódjunk meg! A seb viszont, ha nem piszkáljuk, előbb-utóbb begyógyul. A hegek is szépen eltűnnek, de ha valami vissza is marad belőle, azt sem kell szégyellni. A Szentírásból idéznék: “Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,8)” A teljes interjú ITT olvasható

24ápr
2022

A háború gyökere és a béke lehetősége

Görföl Tibor teológus, a Vigilia főszerkesztője írását olvashatják az alábbiakban:

Az egyházmegyei férfitalálkozókról is szó esett - Családpasztorációs papi találkozót tartottak Budapesten

„A pokolban semmi sem közös, kivéve azt a tényt, hogy mindenki gyűlöli a másikat, bár nem képesek szabadulni sem egymástól, sem önmaguktól.” Ez a mondat közvetlenül A háború gyökere a félelem című fejezet után következik Thomas Merton talán legérettebb művében, A szemlélődés magvaiban. Tovább>>>

Hírek

15máj
2022

heti hirdetés

 1. A nyugdíjas klub következő összejövetele máj. 19-én, csütörtökön 15:00 órakor lesz a plébánián. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 2. Májusban minden esti szentmise után litániát mondunk.

9máj
2022

Meghívó

24ápr
2022

heti hirdetés

1. Szent György-napi hagyományos szőlőáldásra hívjuk a kedves híveket vasárnap, (április 24-én). A fél 12-es szentmise után ünnepi körmenettel vonulunk fel a Soós István Borászati Szakiskola Tangazdaságába. Ott szőlő megáldás lesz és baráti együttlét. Mindenkit szeretettel várunk!

2. Csütörtökön egyházközségi kirándulásunk lesz Bodajkra. Indulás reggel 8-kor a templom elől.

3. Jövő vasárnap a fél 10 órás szentmisénken 12 gyermek lesz elsőáldozó. Foglaljuk őket és családjaikat imáinkba!

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com