Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

 

Aktuális miserend

Jan. 27.   HÉTFŐ   18:00    Merici Szent Angéla emléknapja
Jan. 28.   KEDD   18:00    Aquinói Szent Tamás emléknapja
Jan. 29.   SZERDA   08:00    köznap
Jan. 30.   CSÜTÖRTÖK     –    köznap
Jan. 31.   PÉNTEK   18:00    Bosco Szent János emléknapja
Febr. 01. SZOMBAT   18:00    köznap
Febr. 02. VASÁRNAP   08:00    Urunk bemutatása –
  09:30    Gyertyaszentelő Boldogasszony
  11:30
  17:00    (Ovis mise)
Kérjük, hogy küldjék el a honappal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat a lipothonlap@gmail.com címre!

Aktuális

Beszámolók

23jan
2020

MEGÚJULÁS A SZERETETBEN

Az Magyar Katolikus Püspöki Kar az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közeledtével napjaink meghatározó problémáit áttekintő körlevelet adott ki november 13-án, melyben a püspökök testülete korunk négy kiemelt társadalmi problémáját – a népesedési krízist, a nevelés-oktatás helyzetét, a szegénység problémáját, a népmozgások által felvetett kérdéseket – tekinti át s igyekszik irányt mutatni azok helyes kezelésében.

“Krisztus örömhíre képes arra, hogy megújítsa, Isten akarata szerint emberségesebbé tegye a társadalmat. Ha a nyugati kultúrkörben élő ember elutasítja a hitet, akkor társadalmai lassan elveszítik belső erejüket, elveszítik a célt, a motivációt, a belső békét közvetítő képességüket. A II. vatikáni zsinat felszólítja a világiakat, hogy „vállalják […] az evilági rend megújítását […] az evangélium világosságánál, az Egyház szellemében” (2). A hit cselekvésre indít, sürget, hogy az igazságra épülő szeretet társadalmi méretekben is valósuljon meg: a kultúra, a gazdaság, a tudományok, a politika, a média, a sport, a környezetvédelem területén. A hit érzékenységet és cselekvő segítőkészséget tud kialakítani a szegények, megtörtek, betegek, kirekesztettek iránt.”  

A körlevél teljes szövege ITT olvasható.

16jan
2020

ÉV VÉGI TÁJÉKOZTATÓ

A 2019. december 31-i hálaadó szentmisén Gáspár atya szokás szerint ismertette az elmúlt évnek az egyházközség életére vonatkozó legjellemzőbb számszerű adatatait.

Ami a vallási szertartásokat illeti: a templomban 20 esküvőre és 75 keresztelőre került sor. Az elsőáldozók száma 25 volt és 28-an részesültek a bérmálás szentségében. A temetések száma 73 volt.

Az éves költségvetés kiadásainak legnagyobb tétele a pinceszint (cserkészotthon) második közösségi helyiségének kialakítása és a kapcsolódó szellőzőberendezés megvalósítása volt, amelyek 19 millió Ft-os költségét pályázati forrásokból teremtettük elő.

Sikerült elvégezni az orgona húsz év után esedékessé vált renoválását, illetve tisztítását 1.400.000 forintból. Elkészült a plébánia utcai szárnyára tervezett tetőérbeépítés terve 3. 100.000 Ft-ból, amelyre szintén nyertes pályázat biztosított fedezetet. Folyamatban van a plébánosi lakás felújítása is, amelyre összességében várhatóan 3 millió Ft-ot kell költeni.

Megkezdődött a Péter-Pál kápolna padjai felújításának előkészítése, A munkát farontó rovarok által okozott károk javítása, és a további károk favédelemmel való megelőzése indokolja. Folytatódik továbbá a plébánia elavult fűtésrendszerének korszerűsítése is.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás befizetésével, illetve adományaikkal továbbra is támogassák a jelzett munkálatokat!

16jún
2019

Tanévzárás, számvetés

A tanév vége nekünk is, akik már nem az iskolapadot koptatjuk, alkalmat nyit arra, hogy számot
vessünk mindazzal, ami az elmúlt tanévben történt, és kicsit előretekintsünk arra, ami előttünk áll,
kihasználva a nyarat az ötletelésre, az ötletek megérlelésére, hogy aztán szeptembertől újult
erővel vághassunk bele az előttünk álló feladatokba. (tovább…)

Hírek

27jan
2020

SZENTSÉGIMÁDÁS

A szokásos egész napos első szombati szentségimádásra legközelebb febr. 1-én kerül sor. A liturgia délelőtt 11:00 órakor a szentségkitétellel kezdődik. Az esti szentmise előtt fél hatkor – a szentégbetételt követően – rózsafüzér imádságot mondunk. Szeretettel várjuk közösségünk minden tagját!

26jan
2020

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 

A karácsonyi fenyőfák bontása február 1-jén, szombaton reggel lesz, utána takarítás. A segíteni szándék szándékozókat 8:00 órára várjuk a sekrestyében.

A szokásos elsőszombati szentségimádás következő időpontja február 1-je. Szentségkitétel 11:00 órakor, betétel fél 6-kor lesz. Utána rózsafüzér imádságot mondunk.

Február 2-a, vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A gyertyaszentelést a fél 10-es szentmisén tartjuk. Kérjük, aki szentelendő gyertyát hoz magával, azt a Mária oltár előtt helyezze el. Szentelt gyertyát egyébként a szentmise után 200 forintért lehet vásárolni a sekrestyében.

Az ezt követő vasárnap lesz Szent Balázs ünnepe. Az aznapi szentmisék végén Balázs-áldásban lehet részesülni.

Iskolai felvételekhez szükséges egyházi ajánláshoz igénylőlap elvihető az irodából, vagy a sekrestyéből.

Itt az adóbevallások ideje. Ennek kapcsán ne felejtsünk el nyilatkozni az 1+1 %-ról. Ajánljuk fel adónk első 1 %-át a Katolikus Egyháznak (technikai száma 0011), a másik 1 %-ot pedig plébániánk alapítványának, amelynek adatai a honlapon megtalálhatók.

24jan
2020

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

A idei budafoki ökumenikus imahét lezárására templomunkban kerül sor f. hó 26-án vasárnap 18:00 órakor. Igét hirdet Lukács János baptista lelkész. Az ezt követő agapéra is szeretettel várjuk mind a négy felekezet híveit.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

A gyóntatás rendje

 • Vasárnapi szentmisék előtt 20 perccel
 • Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

A plébániai katekézis rendje 2018/2019

A csoportok helyszíne a plébánia hittanterme. (Plébánia. u. 2., barna kapu, az udvarban az iroda mellett.)

Mindenkit szeretettel várunk! Azokat is, akik iskolában tanulnak hittant, hiszen ezekben a csoportokban olyan dolgokról is szó esik, amelyek iskolai keretekbe nem férnek bele.

Csoport Időpont Első alkalom Vezeti
Óvodás hittan Szerda 16:30 Szeptember 19. Ágota
Alsósok csoportja Hétfő 16:30 Szeptember 10. Johanna
Felsősök csoportja Kedd 16:00 Szeptember 12. Ágota
Középiskolások Hétfő 18:00 Szeptember 10. István
Egyetemista csoport Vasárnap 20:00 Szeptember 30. Zoli atya
Katekumen csoport
(Felnőtt keresztelési és
elsőáldozási felkészítő)
Szerda 19:30 Szeptember 26. 19:30 Anna és
Zoli atya
Férficsoport hónap utolsó
hétfője 20:00
Október 8. Zoli atya
Baba mama klub kedd 10:00 Szeptember 18. Zichler Szilvi
Bérmálási felkészítő középiskolásoknak Kedd 18:00 Szeptember 25. Zoli atya
Bérmálási felkészítő felnőtteknek Kedd 19:30 Szeptember 25. Anna
Férficsoport Hónap utolsó hétfője 20:00 Szeptember 24. Zoli atya
Ex-katekumenek Szerda 19:30 Október 3. Anna és Zoli atya
Házascsoport Később kerül meghatározásra Október 1. 20:00 Zoli atya

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás   A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com