Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Oldalainkon a bal felső sarokban látható képre kattintva erre az oldalra juthat vissza!


Januári imaszándék
Plébániánk januári imaszándékára imádkozzunk
az új képviselőtestületért!
- o - o -
Lipót Lapok
Megjelent a Lipót Lapok idei első száma.
Letölthető innen
- o - o -
Eskütétel
Bíboros Úr jóváhagyta a képviselő testületünk összetételét.
Az új Képviselőtestület ünnepélyes eskütétele január 15-én, 9:30-kor
kezdődő szentmise keretében lesz.
- o - o -
Ökumenikus imahét
Idén január 15-e és 22-e között lesz az ökumenikus imahét.

Január 19-én az Evangélikus templomban Nagy Péter református lelkipásztor,
január 20-án a Babtista imaházban Sárhegyi Zoltán római katolikus plébános,
január 21-én a Református templomban Hokker Zsolt evangélikus lelkész, és
január 22-én a Szent Lipót templomban Szegedi Balázs baptista prezsbiter
vezeti a közös imaórát, melyek valamennyi esetben 18 órakor kezdődnek.

Minden testvérünket szeretettel várjuk!
- o - o -
Január 22
Január 22-én, vasárnap ovis mise és gitáros mise lesz, de a szentségimádás elmarad.
- o - o -
Gyertyaszentelés
Január 29-én, vasárnap a 9:30-kor kezdődő szentmisén lesz a gyertya szentelés.
- o - o -
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Február 2-a, csütörtök, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
- o - o -
Szent Balázs ünnepe
Február 3-a, péntek, Szent Balázsnapja.
Balázsáldást egyénileg ezen a napon, a reggel 7 órai szentmisén lehet kapni.
- o - o -
Elsőpéntek
Február 3-a elsőpéntek, gyóntatás a szentmise előtt lesz.
Aki betegéhez atyát szeretne hív ni, kérjük telefonszáma
meg hagyásával jelezze a sekrestyében, vagy az irodán.
- o - o -
Elsőszombat
Február 4-e elsőszombat, a rózsafüzérkoszorú titokcseréje 17.30-tól lesz.
- o - o -
Ajánlások
Kérjük, hogy mindazok, akik iskolai vagy óvodai felvételihez ajánlást szeretnének,
töltsék ki a honlapunkon található ajánláskérő űrlapot,
és adják le a sekrestyében vagy az irodában.
Az ajánlások nagy száma miatt, mindig csak kedd délelőttönként van mód elkészíteni azokat,
utána vehetők át. Kérjük a szíves megértésüket!

Az űrlap INNEN letölthető
- o - o -
Keresztelésre és elsőáldozásra felkészítés
Felnőttek részére csoportot indítunk szeptembertől keresztelésre és elsőáldozásra felkészítésre.
Csoportjainkba az irodában és a sekrestyében lehet jelentkezni.
- o - o -
Bérmálkozási felkészítés
A következő tanévben újra lesz bérmálás templomunkban.
Már most lehet jelentkezni a felkészítő csoportokba.

Azok számára, akiknek kamaszkorukban elmaradt a bérmálásuk, külön felnőtt csoport indul.
- o - o -
Imalánc
Közeledik a 150-ik láncszemhez az imalánc!
2013. decemberében indult útjára a Szűzanya vándorszobra, s azóta
igen sok visszajelzés érkezett azoktól a testvéreinktől, akik már egy-egy
hétre otthonukba fogadták, és családtagjaikkal együtt vagy egyedül
imádkoztak Máriához. Különösen a gyermekek megnyilatkozásai voltak meghatóak.
Bátran állíthatjuk, hogy Jézus anyja örömmel fogadta ezt a kezdeményezést,
hogy az ő segítségével jussunk közelebb Szent Fiához. Sok-sok kegyelmet kaptunk
az imalánc által. Bátorítjuk testvéreinket, hogy a szobor "vendégüllátásával"
kérjék Pátrónánk közbenjárását, s osszák meg örömüket, bántukat az imában Vele.

Továbbra is várjuk plébániánk híveinek jelentkezését.
Nemcsak családok, hanem egyedülállók is bekapcsolódhatnak a közös imába.
A jelentkezéseket a sekrestyében fogadjuk.- o - o -
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg; add,hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőaégessen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké.
Ámen


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)