Főoldal
Főoldal
Történet
Elérhetőség
Miserend
Ministránsok
Cserkészek
Schola
Alapítvány
Képviselőtestület
Gyóntatás
Közösségeink
Népszokások
Szent Lipót
Oldalainkon a bal felső sarokban látható képre kattintva erre az oldalra juthat vissza!


Márciusi imaszándék
Plébániánk márciusi imaszándékára imádkozzunk azokért,
akik plébániánkon valamelyik szentség felvételére készülnek!
- o - o -
Lipót Lapok
Megjelent a Lipót Lapok március 19-i száma.
Letölthető innen
- o - o -
Nagyböjti keresztutak
Keresztutat nagyböjtben minden pénteken este 17:30-kor járunk.
Március 24-én a cserkészek vezetik a keresztutat.
- o - o -
Ministráns próba
Március 18-án a ministránsoknak a próba elmarad
- o - o -
Élelmiszer gyűjtés
Március 26-án vasárnapig várjuk a nagyböjti tartó élelmiszer gyűjtésre
kedves híveink adományait, melyet a Mária oltár előtti dobogón helyezhetnek el.
- o - o -
Autobuszos zarándoklat
Sümegre zarándoklunk március 25-én szombaton.
A plébániai zarándoklat költsége 5000 Ft, ami nem tartalmazza az ebédet.
A sekrestyében lehet jelentkezni a részvételi díj befizetésével.
- o - o -
ÓRAÁTÁLLÍTÁS
Március 26-án hajnalban állítjuk át az órákat, 2-ről 3-ra.
Aki elfelejti az vasárnap mindenhova egy órával később érkezik meg!
- o - o -
Betegek szentsége
Március 26-án, vasárnap a 9:30-as szentmisén lesz a betegek
szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása.
A szentség felvételére a sekrestyében lehet jelentkezni.
- o - o -
Elsőszombat
Április elseje, elsőszombat. Titokcsere és a közös rózsafűzér
17:30-kor kezdődik. Utána az esti szentmise.
- o - o -
Rádiós közvetítés
Április 2-án és 9-én a délelőtti szentmisék rádiós közvetítés miatt
10:00 órakor kezdődnek. Kérjük testvéreinket, hogy lelkes énekléssel
kapcsolódjanak be a szent liturgiába!

Április 2-án a Szentföld javára gyűjtünk.
- o - o -
Elsőpéntek
Április 7-e elsőpéntek. Gyóntatás a reggel 7 órai mise előtt lesz.
8-kor kezdődik a Szent II. János Pál iskola szentmiséje templomunkban.
- o - o -
Gitáros keresztút
Április 7-én esti keresztút Sík Sándor Kereszút című műve alapján
gitáros kórús előadásában a Stáció kertben lesz.
Kezdés a szokott időben 17:30-kor
Eső esetén a templomban lesz.
- o - o -

Nagyheti szertatrások

Nagycsütörtök
Április 13-án este 18:00 órakor kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére,
utána virrasztás 21:00 óráig.
- o - o -
Nagypéntek
Április 14-én reggel 8:00 órától lesz gyóntatás.
A keresztút a Kálváriára 15:00 órakor kezdődik.
Régi szokásunkhoz híven idén is viszik a ministránsok Krisztus kínszendvedésére
emlékeztető tárgyakat. Erről további részleteket ITT találhatnak

Az idei nagyböjt utolsó szertartása 18:00 órakor kezdődik.
- o - o -
Nagyszombat
Április 15-án a szent sírt reggel 8 órától lehet látogatni.
A húsvéti feltámadási szertartás 20:00 órakor kezdődik.
Utána körmenet a szokott útvonalon.
- o - o -
Húsvétvasárnap
Szokásos vasárnapi miserend szerint lesznek a szentmisék.
- o - o -
Núsvéthétfő
Szentmise csak reggel 8:00 órakor lesz templomunkban.
- o - o -Hittantábor
Hittantáborunk idén is Balatonszemesen lesz
július 3-a és 8-a között. A tábor költsége 15.000 ft.
A sekrestyében lehet előzetesen jelentkezni.
- o - o -
Ajánlások
Kérjük, hogy mindazok, akik iskolai vagy óvodai felvételihez ajánlást szeretnének,
töltsék ki a honlapunkon található ajánláskérő űrlapot,
és adják le a sekrestyében vagy az irodában.
Az ajánlások nagy száma miatt, mindig csak kedd délelőttönként van mód elkészíteni azokat,
utána vehetők át. Kérjük a szíves megértésüket!

Az űrlap INNEN letölthető
- o - o -
Imalánc
Közeledik a 150-ik láncszemhez az imalánc!
2013. decemberében indult útjára a Szűzanya vándorszobra, s azóta
igen sok visszajelzés érkezett azoktól a testvéreinktől, akik már egy-egy
hétre otthonukba fogadták, és családtagjaikkal együtt vagy egyedül
imádkoztak Máriához. Különösen a gyermekek megnyilatkozásai voltak meghatóak.
Bátran állíthatjuk, hogy Jézus anyja örömmel fogadta ezt a kezdeményezést,
hogy az ő segítségével jussunk közelebb Szent Fiához. Sok-sok kegyelmet kaptunk
az imalánc által. Bátorítjuk testvéreinket, hogy a szobor "vendégüllátásával"
kérjék Pátrónánk közbenjárását, s osszák meg örömüket, bántukat az imában Vele.

Továbbra is várjuk plébániánk híveinek jelentkezését.
Nemcsak családok, hanem egyedülállók is bekapcsolódhatnak a közös imába.
A jelentkezéseket a sekrestyében fogadjuk.- o - o -
 
Véletlen kép

Adományozás


Adományait a következő módon küldheti el:

Budapest-Budafok-Belváros
Szent Lipót Plébánia


Rövid név:
Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP
11722003-20098245
Véletlen kép


Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg; add,hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőaégessen feltámadt.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön-örökké.
Ámen


Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalaból kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád
és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön örökké. Amen

(Loyolai szent Ignác)