Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

 

Eseménynaptár

Május 18-tól ismét vannak szentmisék a templomunkban. Kérjük a testvéreket, hogy a járvány miatt általánosan előírt szabályokat itt is mindenki tartsa be! Online szentmise közvetítések továbbra is elérhetők ITT      

Aktuális

Kitekintő

2jún
2020

Székely szemmel Trianonról

A Székelyföldről származik Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita rendtartomány vezetője. Trianon 100. évfordulóján arról kérdezte Szőnyi Szilárd, hogyan élte meg a szétszakítottságot, mit kezdjünk a nemzeti sérelmeinkkel, és miként lehet megtalálni Istent mindenben, ez esetben az ország feldarabolásában. A Jezsuita.hu oldalon megjelent interjúját a Magyar Kurír is közölte. A cikk ITT olvasható.

 

 

 

 

30máj
2020

Erdő Péter bíboros pünkösdi üzenete

“Most fokozatosan visszatérünk egy elevenebb, nyitottabb élethez, ha úgy tetszik, a normalitáshoz. De ne onnan kezdjük, ahol abbahagytuk! Le kell szűrnünk a tanulságokat!” – figyelmeztet Erdő Péter és arra kér: vegyük észre, mi a lényeges, legyünk képesek segíteni, a nemzedékek pedig legyenek szolidárisabbak egymással. Keressük mind a legfontosabbat: a találkozást Krisztussal.” Tovább a videóüzenetre.

 

30máj
2020

Amit a Pünkösdről tudni érdemes

Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát kérdezte meg a Magyar Kurír pünkösd ünnepéről és a Szentlélekről, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is). A válasz itt olvasható

Hírek

31máj
2020

Szóljanak a harangok

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által kezdeményezett “Szóljanak a harangok” felhíváshoz csatlakozunk mi is,  melyben egyrészt felekezettől függetlenül imádkozunk közösen, másrészt az egész Kárpát-medencében 2020 június 4.-én  csütörtökön 16.30-as kezdettel 100 másodpercig megszólalnak a harangok, így nálunk is, a magyarság számára oly tragikus trianoni döntésre emlékezve.

Aki hallja majd ezt a harangszót, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl,
és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

18máj
2020

Plébánosi tájékoztató

Örömmel jelezzük a kedves testvéreknek, hogy 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban.

Ennek során azonban gondosan meg kell tartani a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk.
Felhívjuk a figyelmét a szentmisén résztvevőknek a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén lesz.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezünk.

Plébániai irodánk is nyitva áll a az ügyek intézéséhez.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a megszokott istentiszteleti időpontokban!

Gáspár atya

17máj
2020

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye

Erdő Péter bíboros-prímás, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke a járványügyi korlátozások állami feloldása kapcsán az egyházmegye területén érvényesítendő szabályokra vonatkozóan 2020. május 18-án életbe lépő új rendelkezést bocsátott ki, ami itt olvasható.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2019 -2020-AS TANÉVBEN

 

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás   A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com