Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

A hét idézete:

“Magunk mögött kell hagynunk megszokott dolgainkat. Észre kell vennünk a Jézusból ma is áradó, éltető erőt.
Világosan látnunk kellene, hogy a jézusi út nem azonos az intézményszervezéssel. Ez az út nem egyszerűen kultúrateremtés, iskolafenntartás vagy szociális létesítmények működtetése. Ez az út a hit útja. Meg kell hallanunk a hívó szót, és követnünk kell Őt. S ha hittel követjük, akkor ebből a hitből elkötelezett cselekvés fakad. Szolgálat.
A kereszténység nem kényelmes visszavonulás a magunk építette várakba, templomokba. A kereszténység kihívás, kockázatvállalás, a biztosnak látszó berendezkedés bátor elhagyása. A kereszténység személyes kapcsolat azzal az Úrral, aki vándortanítóként lépett föl a Genezáreti-tó partján, és aki fölnyitotta az első tanítványok szemét, és megnyitja ma is az Őt őszintén követni akarók szemét, hogy meglássák: az élet több, mint az eledel, több, mint a ruházkodás, ahogy a Hegyi beszédben mondotta.” Korzenszky Richard

Aktuális

Kitekintő

26jan
2023

„A magyarok istenének” nincs semmi köze Istenhez

Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulóján Nényei Pál íróval, tanárral beszélgetett a Magyar Kurír szerkesztője az életműről, a tiszta költészetről, a kultusz által teremtett alakról, és kerestük, megragadható-e világszerte ismert nagy költőnk művészetében a transzcendens. Az interjú során új megvilágításba került a hagyományos Petőfi-kép.

“Petőfi Sándor esetében élesen elválik egymástól a költői életmű és a kultusz által teremtett figura, és úgy tűnik, a költő Petőfire itthon kevesebb szükség van, mint a kultusz teremtette Petőfire. Pedig egy költő esetében a legfontosabb szempont verseinek költői minősége, és ennél sokkal kevésbé lényeges a politikai szerepvállalása.” Tovább >>>

22jan
2023

Minden a születéssel kezdődik, a megváltás története is 

Iancu Laura (1978) moldvai születésű magyar költő, író, néprajzkutató, napjaink irodalmának egyik legeredetibb alkotója. Senki nincs a mai költészetben és prózában, akinek munkásságában annyira központi helyet foglalna el az istenhit, mint nála. Eddig tizenegy szépirodalmi kötete jelent meg, ebből hét verseskötet. Legújabb, idén napvilágot látott verseskötetének címe: András érkezésére.

“Tudjuk, hogy itt a földön minden töredékes, és a megismerésünk homályos, mégis, nem szabad lemondanunk a lehetetlenről.  A művészet a jelenben is az örök érvényűre kap meghívást. Olyan ez, mint a táplálkozás: nemcsak azért eszünk ma, mert éhesek vagyunk, hanem azért is, hogy holnap is legyünk. A mát szolgálni a holnapért a művészettel. A költészet, a művészet olyan dolgokat árul el a létezésünkről, az emberről, titkokról, amiket egyetlen más módszerrel, a tudomány révén sem tudhatunk meg. A művészet profán kinyilatkoztatás, a Jóisten hatalmas adománya az emberiségnek.” A Magyar Kurírban közölt interjú teljes terjedelmében ITT olvasható.

10jan
2023

A gyermeki óriás

Davide Prosperi, a Communione e Liberazione (CL) elnöke január 3-án az egész mozgalomnak szóló üzenetet tett közzé XVI. Benedek pápa halála kapcsán. A teljes üzenet magyar fordítását az alábbiakban a Magyar Kurír tette közzé

“XVI. Benedekre, a hit óriására emlékezve egy olyan korban, amikor a hit látszólag teret veszít – legalábbis nyugati világunkban –, éppen a szelíd alázatnak és az „Igaz Fény” bátor hirdetésének ez az egysége az, ami először is megragad és megmozgat bennünket. Valóban, annak az embernek a hangjában, aki olyan csendes, ugyanakkor kedves, alázatos és tekintélyes volt, mintha újra megtestesült volna a kereszténység varázsának paradoxona; egy olyan igehirdetés varázsának paradoxona, amely megvilágosít és megvilágít az Ő ésszerűségének egyszerű erejével, amely vonz azáltal, hogy képes megfelelni az igazság, a szépség és a szeretet iránti igénynek, amely minden ember szívében lakozik. Mindenekelőtt az volt a feltűnő benne, hogy tisztán látta a hit és az élet közötti egyre növekvő szakadékot, amely a mai Nyugat szekularizált társadalmait jellemzi.” A cikk teljes terjedelmében ITT olvasható.

Hírek

28jan
2023

Heti hirdetés

1. Csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon az esti 6 órás szentmise keretében fogjuk megáldani a gyertyáinkat.

2. Pénteken, szent Balázs püspök emléknapján, az esti szentmise után Balázs-áldásban részesülhetünk. Ugyanezt az áldás megkaphatjuk jövő hétvégén, szombaton és vasárnap a szentmisék után.

3. Szombaton szentségimádás lesz a templomban, reggel 8-tól fél 6-ig, utána rózsafüzér imádkozás.

4. Hálásan köszönöm mindazon férfiak és asszonyok munkáját, akik a templomi fenyőfák bontásában és a takarítási munkákban részt vettek.  Isten fizesse meg munkájukat!

22jan
2023

HETi hirdetés

1. Egy órás szentségimádás lesz pénteken 19 órától, Illéssy Mátyás atya vezetésével. Várunk mindenkit szeretettel és  imádságos lelkülettel!

2. Szombaton reggel 8-kor kerül sor a templom karácsonyfáinak leszedésére. A takarítási munkára 9 órától bárkit szeretettel várunk!

20jan
2023

PROGRAM AJÁNLÓ

A plébánia Moziklubjának jövő hétfői programján – 2023. január 23-án 19:00 órakor – két rövidfilm kerül bemutatásra (1-1 óra), amelyeket az “esküvő”, mint közös téma köt össze. Az első, vígjátéknak is beillő film a Fekete Tükör sorozat egy darabja, míg a második, komolyabb hangvételű, zenés táncos alkotás Carlos Saura rendezése 1981-bőL

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda és Péntek: 15:30-17:30 Kedd: 9:00-11:00 Csütörtök szünnap Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com