Üdvözöljük honlapunkon!

Bízunk benne, hogy hamar megtalálja a keresett információt! Kérjük, mondjon el egy fohászt közösségünkért! 

“Jézus, Isten Fia! Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. Szítsd fel szívünkben a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának tanúi legyünk a világban! Tölts el Lelked ajándékaival, hogy egyre inkább hasonuljunk hozzád, és Téged jeleníthessünk meg a világban! Ámen.”

Budafok-Belvárosi Plébánia
Adószám: 19819497-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-22472276

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány
Adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: OTP 11722003-20098245

Plébános: Ailer Gáspár atya

 

A HÉT IDÉZETE

 

Eseménynaptár

A templomban a járványügyi szabályok betartása – a belépés előtti kézfertőtlenítés, a maszkviselés, az előírt távolságtartás továbbra is mindenki számára kötelező!

Aktuális

Kitekintő

13jún
2021

Milyen emberi erőforrásaink vannak?

Az év elején Jövőszövő címmel kerekasztalbeszélgetés-sorozatot indított a Párbeszéd Háza, feltéve a kérdést: Milyen lesz az 1000 éves Magyar Katolikus Egyház, hová és meddig juthat a 40 évnyi kommunizmust követő 40 évnyi útkeresés után 2030-ra? A sorozathoz kapcsolódóan szűkebb körű műhelybeszélgetéseket is szerveznek. Június 10-én Felföldi László pécsi megyéspüspök osztotta meg gondolatait a témáról.

Minden közösség, minden egyházközség mélyében van egy kincsesbánya. Ezeket a bányákat fel kell tárni, ki kell nyitni, s hagyni kell, hogy az életnek és az embereknek ezek a gyönyörű kincsei Isten országát felvirágoztassák.” A Magyar Kurírban közölt teljes beszélgetés ITT olvasható.

23máj
2021

Mennyire keresztényi az ereklyék tisztelete?

A vértanúk és a szentek ereklyéit gondosan megőrizzük, a halottak testével is méltósággal bánunk, mert az Egyház hisz a „test feltámadásában”. Ha nem is mindig bizonyított az ereklyék valódisága, mégis a hívek hitét támogatja, és a tiszteletük segít bennünket a szentté válásban, követve az Evangélium nagy tanúit.

Az emberiség jellemző vonása a halottak tisztelete. Az egyetemes öntudat számára ez egy szent feladat. Antigonénak, Szophoklész egyik tragédiája hősnőjének, megéri, hogy feláldozza érte az életét. Ábrahám ragaszkodik ahhoz, hogy megvehesse a machpelai barlangot, hogy oda temethesse hitvesét, Sárát (Ter 23). Ez a hely Hebronban a patriárkák eredeti temetkezési helye. Jákob azt kéri, hogy fia, József, vigye vissza holttestét Egyiptomból és ősei mellett temesse el (Ter 50). Izraelben a gyászt és a temetést ősi rítusok kísérik, amelyek többé-kevésbé közösek a környező népek rítusaival. Tovább>>>

16máj
2021

Ellenkultúra helyett részvétel

Tomáš Halík cseh katolikus pap, vallásfilozófus Az egyház és a hit helyzete a pandémia idején című írása a különböző németországi katolikus szervezetek világi képviselőit tömörítő Zentralkomitee der deutschen Katholiken honlapján jelent meg. A Vigilia folyóirat ebből közölt részletet közösségi oldalán.

“Az emberiséget ma sokféle szál összefogja, de mélyen megosztott is, és a megosztottság a társadalmakon, a nemzeteken, az egyházakon és a családokon belül is jelen van. Ebben a helyzetben igazi ökumenikus lelkiségre van szükségünk. Túl kell lépnünk kollektív önzésünkön, nemzeteink és vallásaink nárcizmusán és provincializmusán. Nemcsak eddigi ökumenikus erőfeszítéseinket kell elmélyítenünk, hanem magát az ökumenét kell mélyebben megértenünk. A katolikus kereszténység csak akkor lehet igazán katolikus, ha más vallásokkal és a szekuláris világgal kapcsolatban is elindul a párbeszédtől a mélyebb ökumené felé.Folytatás >

Hírek

11jún
2021

Hirdetés

Vasárnap, június 13-án, a fél tíz órás szentmisében tartjuk az év végi hálaadó szentmisénket, a Te Deum-ot. Hálát adunk a befejeződő tanévért és a mise végén megáldjuk a jelenlévő gyermekeket.

30máj
2021

Heti templomi hirdetés

1. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve szentségimádást szervez a kongresszusi titkárság Úrnapja főünnepének előestéjén 17.00 és 18.00 óra között szerte a Kárpát-medencében. Templomunkban mi is csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez egész napos szentségimádással jövő szombaton, június 5-én reggel 8-tól este fél 6-ig.

2. Jövő vasárnap Úrnapja ünnepe lesz. Az ünnephez kötődő úrnapi körmenet idén elmarad. A körmenet megtartásához szükséges körülmények nincsenek meg teljesen,ezért a képviselő testülettel egyeztetve elhagyjuk a körmenetet. A szentmisék a vasárnapi miserend szerint lesznek.

23máj
2021

heti templomi hirdetés

1.  Az elmúlt héten megkeresett bennünket a BMTE, ismertebb nevén Budafoki Futball Klub vezetősége kapcsolatfelvétel céljából. Jakab János tiszteletbeli elnök úr és a játékosok képviselője átadta a Plébániának a klub igen nagylelkű adományát, amelyből székeket és asztalokat fogunk vásárolni a közösségi programok lebonyolításának megkönnyítésére. Hálásan köszönjük ezt az adományt, azt, hogy gondoltak ránk. Reméljük, hogy többféle módon is kapcsolódhat majd a Szent Lipót Plébánia és a Budafoki Futball Klub.

2.  Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

Kik vagyunk?

Történetünk

Budapest XXII. kerületében a Budafok-belvárosi Szent Lipót Templom története, mintegy háromszáz évre nyúlik vissza. Az egykori Promontorium 1739-ben szerveződött önálló zsellérközséggé. A hívek a Savoyai kastély “Segítő Szűz” tiszteletére szentelt kis kápolnájába jártak szentmisére. A gyorsan fejlődő település hamar kinőtte a korábban fogadalmi templomként épített Szent Péter és Pál kápolnát is. Az akkori kegyúr, Mária Terézia, jelentős segítségével, a kastély közelében 1753-ban letették a templom alapkövét. Még több információ az egyházközség történetéről…

Templomunk védőszentje, Szent Lipót

A történelemben, mint III. (Babemberg) Lipótot ismerjük. A bajor származású (Leopold III. von Babenberg), a “kegyes őrgróf” (der milde Markgraf) 1073 körül született az Alsó-ausztriai Gars-ban. Vallásos nevelésben és igen kemény erkölcsök mentén nevelkedett. Még több információ templomunk védőszentjéről…

Szakrális helyeink

 • Kálvária
  A Fekete-hegy (pontosabban domb) 140 méteres magasságával meghatározó pont Promontor-Budafok esetében. Tovább
 • Szent Lipót templom
  A kis barokk templom 1755 őszére készült el. Tovább
 • A Szent Péter és Pál kápolna
  A település első kőből épült temploma a Waidlberg (Erdőshegy) lábánál épült a község legkorábbi temetőjében. Tovább
 • Törley Mauzóleum
  A belső kerületek felől Budafokra látogató első élménye a 159 méter magas Udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törley mauzóleum. Tovább

Hitélet

Szentmisék és gyóntatás

ÁLTALÁNOS MISEREND

 

 

GYÓNTATÁS

A vasárnapi szentmisék előtt 20 percce

Elsőpénteken a szentmise előtt 20 perccel

 

Hittanok

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS A 2020 -2021-AS TANÉVBEN

Kapcsolat

Telefon: (+361)-226-0984 Email:  szentlipotplebania@gmail.com Hivatalos órák: Hétfő, Szerda: 15:30-17:30 Kedd, Csütörtök: 9:00-11:00 Anyagi támogatás Anyakörnyi kivonatok, családfakutatás Egyházi ajánlás A honlappal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat itt várjuk:  lipothonlap@gmail.com